Mijn vader is in Turkije geboren. Dus moet ik iets van de politieke beweging DENK vinden. Zo werkt dat nu eenmaal, vertellen mediamensen mij regelmatig. Wee degene die zegt: ‘waarom moet ík iets van DENK vinden?’ Alsof alle bestaande, duurbetaalde, autochtone politieke duiders opeens niet meer in staat zijn om DENK te analyseren. Over de kracht van frames.

door: Enis Odaci

Etnische duiding

Sylvana Simons breekt vlak voor Kerst met DENK. Ze heeft een eigen partij opgericht, genaamd Artikel 1. Interessante en nieuwswaardige ontwikkeling. Ik ben benieuwd naar Surinaamse-Nederlandse duiding! Waarom? Omdat ik door de media getraind ben te denken dat iemand als Sylvana Simons alleen becommentarieerd kan worden door iemand uit dezelfde etnische gemeenschap. 

Het journaille laat echter vooral Turkse Nederlanders opdraven om commentaar te geven op Sylvana’s vertrek. Voorbeelden van deze Turkse Nederlanders zijn Münire Manise, ambitieuze PvdA-politicus, en Özcan Akyol, ambitieuze schrijver met aangeleerd accent.

Etnische frames

Münire Manise roept in Trouw (27/12/’16) dat DENK aan ‘zetelroof’ doet, goed wetende dat zetels aan volksvertegenwoordigers worden toegekend en niet aan partijen. Wilders is er groot mee geworden. Özcan Akyol roept dat DENK nu vooral weer een ‘islamitische partij’ is, welbewust appellerend aan de heersende angst voor de islam. Dat er christelijke partijen zijn is geen bezwaar. Dat er bij DENK vele autochtone, seculiere mensen werken, is ook van minder belang. Dat DENK een redelijk links en progressief partijprogramma heeft geschreven, waarin nergens een islamitische identiteit wordt benadrukt, hoeft blijkbaar niet vermeld te worden.

Goed, het hoeft dus niet over feiten te gaan, maar over frames. Afkomst en etniciteit van de DENK-partijleiding leiden tot drie hoofdframes: 1) Er is sprake van een mislukte integratie van Turkse en Marokkaanse minderheden, 2) Er is sprake van dreigende islamisering van Nederland en 3) DENK-politici  hebben een dubbele loyaliteit. 

Ik loop ze even langs aan de hand van berichten uit de actualiteit:
1) Het onlangs gepresenteerde SCP Rapport Integratie in Zicht laat zien dat de migrantengroepen wat betreft taalbeheersing, opleidingsniveau en economische positie steeds beter presteren, maar dat er bijvoorbeeld sprake is van belemmerende discriminatie op de arbeidsmarkt. DENK wil vooral deze discriminatie aanpakken en gelijke kansen tussen alle bevolkingsgroepen bevorderen.
2) Met de islamisering, een bevolkingsaanwas van moslims of een toename van geïnstitutionaliseerd islamisme, loopt het ook geen vaart, zie deze analyse van politicoloog Ewoud Butter. Nu niet, en ook niet in 2050.
3) Ook de vermeende dubbele loyaliteit van de DENK-partijleiding blijkt een niet te staven verdachtmaking. DENK wilde voor eens en altijd zelf dit beeld wegnemen door een motie in te dienen, waarin een verbod op financiering van Nederlandse politieke partijen door buitenlandse invloeden zou gelden. Deze motie is verworpen dankzij de tegenstem van de PVV, de VVD en de drie christelijke partijen.

Deze opsomming laat zien dat er meerdere invalshoeken bestaan, dat de agendapunten van DENK actueel zijn en dat de frames met een korreltje zout genomen moeten worden. 

DENK zou precies zo opereren als de PVV en polarisering in de hand werken. De realiteit is anders.

Etnische PVV

Dan heb je volgens het gilde der opiniemakers nog het frame dat DENK precies zo opereert als de PVV. Daarmee zou DENK polarisering in de hand werken. De realiteit is anders. 

De PVV krijgt in de vaderlandse media ruim baan om één bevolkingsgroep tot nationale vijand te verheffen. De PVV wordt niet kritisch bevraagd wanneer zij een half nationaalsocialistisch A4’tje als verkiezingsprogramma presenteert, want de media staan vooral stil bij de stijlvorm van het A4’tje. PVV-voorman Geert Wilders zet tijdens zijn slotpleidooi in zijn Minder-Marokkanen rechtszaak openlijk de bijl aan de wortel van de rechterlijke macht, maar de media vergelijken zijn retoriek welhaast met de Bergrede van Jezus Christus. DENK pleit voor inclusiviteit van alle bevolkingsgroepen, heeft geen ongrondwettelijk partijprogramma en accepteert de scheiding der machten. DENK is dus niet gelijk aan de PVV.

Mijn vader is in Turkije geboren. Dus moet ik iets van de politieke beweging DENK vinden. Zo werken frames. Mijn mening is simpel. DENK is een democratische partij met een transparante partijstructuur. Dat is voldoende, want daarmee zijn ze toetsbaar. DENK heeft een opmerkelijke, felle en voor velen zeer confronterende manier van communiceren. Ook heeft zij enkele inhoudelijke standpunten waar men wezenlijk van mening over mag verschillen. 

Etnische politiek?

Dat nu is politiek. Je leest, je weegt, je analyseert, en je kiest vervolgens de partij of de persoon waar je vertrouwen in hebt. In dat democratische kader is het alleen maar goed dat DENK een plek in de Tweede Kamer krijgt. Zoals het ook goed is dat Sylvana Simons met haar Artikel 1 een plek in de Tweede Kamer krijgt. Dit land is gebaat bij zoveel mogelijk partijen die discriminatie, de dubbele maat, de talrijke glazen plafonds, de gevaarlijke onderbuikemoties en het culturele en religieuze superieure denken hard en frequent aan de kaak stellen.

In de politieke arena moet de clash der ideeën, percepties en meningen plaatsvinden en de media moeten daarover berichten. In de media vindt de clash der ideeën echter nauwelijks plaats. Als DENK er in de Tweede Kamer een potje van maakt, of belofte na belofte breekt, of oerconservatief, islamistisch en xenofoob blijkt, dan stem je de volgende keer op elke andere partij naar keuze. 

Die keuze baseer je dan op basis van aantoonbaar politiek gedrag en niet op basis van opgelegde frames vanuit de media.

Reageer

avatar
Sorteer op:   nieuwste | oudste | meest gestemde
Douwe de Ruyter
Gast
Douwe de Ruyter
Er is sprake van een DENK-effect: PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SP hebben allen een uitgebreide antidiscriminatieparagraaf. Die van GroenLinks is na het laatste congres zelfs uitgebreider dan die van DENK. Dat is mooi. Versplintering lijkt mij nooit de efficiëntste manier om invloed uit te oefenen. Een partij van 4-5 zetels kan meer invloed uitoefenen dan twee kleintjes. Al is het maar omdat ze bij het sluiten van (tijdelijke) coalities meer in de melk te brokkelen hebben en met een grotere fractie intensiever met meer onderwerpen bezig kunnen zijn. Wat betreft framing: politiek is een kwestie van framen en geframed… Lees meer »
johannes Bosman
Gast
johannes Bosman
Zojuist gaf ik dit commentaar op de post van het artikel van Enis door Farid Azarkan: Met het gezag dat mij toekomt als één van de weinige geloofwaardige mannelijke leden van DENK – was namelijk al lid nog voordat Miss Nederland persvoorlichtster werd – merk ik het volgende op. Enis Odaci beschuldigt Sylvana Simons volslagen ten onrechte van een breuk met DENK om vervolgens haar eigen partij op te richten. Onjuist, want het was andersom! (Of zij overigens zelf achter die oprichting zit, dat vraag ik me af. Misschien zijn dat anderen en is ze gevraagd…) Hoe dan ook, het… Lees meer »
wpDiscuz