Twee woorden


Wat mooi, zo’n vraag. Of ik een gedachte met het oog op de Ramadan wil aanreiken. Ja dat wil ik. Eerder schreef en verzamelde ik op een vergelijkbare manier teksten voor de veertigdagentijd, de christelijke vastentijd, in het afgelopen voorjaar. Ik vind het mooi en betekenisvol om een van die teksten nu ook voor de islamitische Ramadan te laten klinken. De beweging is immers dezelfde: heel concreet en met lijf en leden ons richten op het mysterie dat we nogal onbeholpen duiden met God, Allah, Liefde, Licht, Geest of welk woord ons ook maar het dierbaarst is. Woord: dat is enkelvoud. Ooit leerde ik dat het in het geloof altijd om een meervoud gaat…

Twee woorden

Gij zegt mij
geen beeld te willen maken
van U
terwijl heel mijn geloof
het moet hebben
van verbeelding
Gij zegt Woord te zijn
maar alle boeken van de wereld
inclusief de meest heilige
kunnen U niet bevatten
Gij zegt Schepper te zijn
maar de vraag
naar de oorsprong
van de immense onmenselijkheid
heeft nooit
een te vertrouwen
antwoord gekregen

Ik las ooit van U:
de Eeuwige is
grondeloos in het midden
grondeloos
nergens mee te verbinden
nergens op te funderen
Gij en Niets
een leermeester zei:
in het geloof leer je
met twee woorden spreken
grondeloos en midden
niets en alles
Woord en Geest
kruis en opstanding
liefde en vrijheid
en in mijzelf
dus ook
lichaam en ziel
rede en gevoel
en wel het meest
tenslotte
verzet en overgave


Over Herman Koetsveld

Herman Koetsveld (1959) is sinds september 2007 werkzaam als predikant van de Brongemeente in Hengelo. Nadat Herman met 40 collega’s het initiatief nam voor de publicatie van het Manifest van Advent 2009, een pamflet tegen de verharding in de samenleving en het toenemende ‘wij-zij-denken’, opende dat voor hem nieuwe mogelijkheden om veel nadrukkelijker dan voorheen ook de ‘publieke ruimte’ te betreden. Hij is steeds blijven nadenken en studeren over de relatie tussen cultuur en theologie.

Dankzij het manifest kwam hij in contact met Enis Odaci. Samen met Enis probeert hij op een eigen manier handen en voeten te geven aan de grondgedachte: er is één Geest die ons allemaal het leven inblaast. Het leidde onder andere tot een gezamenlijke publicatie: De Zeven Zuilen, een omvangrijk interview project over God, geest en tijdgeest. Herman is momenteel lid van de synode van de PKN en vervulde in de periode 2014-2016 de rol van Stadsdichter van Hengelo.

Reageer

avatar
wpDiscuz