Ergens begint het Bijbelse verhaal over oorlog en vrede met twee broers. Die twee broers krijgen woorden en weten zich er geen raad mee. Maar veel woorden hebben Esau en Jakob niet nodig. Ze botsen al in de baarmoeder. Oorlog is manmade. Het begint bij mensen dicht bij elkaar. Volkeren die voortkomen uit bloedbanden. Esau, de vader van de Edomieten, en Jakob worden in hun conflict op de keper beschouwd. De kentering kondigt zich pas later in hun leven aan. Maar het is ontroerend en vreugdevol hoe twistbroeders weer bij elkaar kunnen komen. Dit verhaal zette mij aan om een nieuwe psalm te schrijven. Met deze psalm, nr. 151, heb ik geprobeerd om verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden, waarbij het sterke verlangen naar vrede en gerechtigheid centraal staat.

PSALM 151: Broederstrijd

1 Isaak en Ismaël, Jakob en Esau – broeders in geloof, een innig verbond
God, Schepper en Spreker, draagt op – ‘Alles in allen, een nieuwe morgenstond’

2 Puur en zuiver – God in de hemelen eist het dankbare hart, beneden
Laatgeboren en uitverkoren – genade voor hem, een gezegend leven

3 Twee volken in een schoot – het ene sterk, het andere verdreven
Talrijk en machtig hun nakomelingen – de pijn van zielenscheur vergeten

4 Verlossing en Openbaring – mensen scheppen machtige woorden
Nieuwe scherven en splinters – een heilige claim op Hem geboren

5 Bergen beklommen, de zee gespleten – zoekende volken die niet willen leren
Joden, christenen en moslims – lijnen in het zand, voorgegaan door wijze heren

6 Het oude wordt nieuw – eeuwen voorbij
In baarmoeders geschapen – toekomst nabij
Eeuwige broederstrijd – ook in mij

7 Wanneer machtigen heersen over zwakken – en regendruppels rood kleuren
Heer, zult U ons weer liefhebben?

8 Wanneer levens willekeurig gewogen worden – en pennen stilte schrijven
Heer, zult U ons weer vrede geven?

9 Wanneer loten van de stam afbreken – en teksten wapens worden
Heer, zult U ons weer in waarheid onderwijzen?

10 Wanneer kinderen naar zee vluchten – en mensenrechten verdrinken
Heer, zult U ons weer genade schenken?

11 Wanneer heden en verleden spiegelen – en ogen gesloten blijven
Heer, zult U ons weer openbreken?

12 Het oude wordt nieuw – eeuwen voorbij
In baarmoeders geschapen – toekomst nabij
Eeuwige broederstrijd – ook in mij

13 Vul uw hart met hoop en vertrouwen – zie dan hoe ver het licht reikt
Verhef uw woorden en niet uw stem – hoor de echo in andermans strijd

14 Sterren schitteren pas helder en fel – in de leegste en donkerste nacht
Het is milde regen die leven brengt – niet de aanzwellende donderkracht

15 Zoek elkaars gunst en niet het bezit – kleedt u in het witte gewaad
Allen bezield om mens te zijn – in lichte omhelzing van Gods gelaat

16 Puur en zuiver – God in de hemelen schenkt u het dankbare hart, beneden
Nieuwgeboren en uitverkoren – genade voor u, een verheven leven

17 Stammen en volken – zusters broeders in geloof, een innig verbond
God, Barmhartig en Genadevol, belooft – ‘Alles in allen, een nieuwe morgenstond’

 

Meer info?

  • Deze psalm is gepubliceerd in de 2016 editie van PAX Vieren.
  • Download Psalm 151 met toelichting.

Reageer

avatar
wpDiscuz