Soms bekruipt je na het lezen van een nieuwsbericht een ongemakkelijk gevoel. Je kunt er niet echt een vinger op leggen, maar het gevoel is er. Dat is vooral het geval bij nieuwsberichten die gaan over mensen uit andere culturen. Als je klaar bent met lezen, is de ratio opeens ondergeschikt geraakt aan de emotie. Naar aanleiding van de berichtgeving over de jaarwisseling in Keulen, waar vluchtelingen zich zouden hebben vergrepen aan honderden vrouwen, heb ik vele nieuwsartikelen teruggelezen. Ik ontdekte opeens een patroon!

Leest u even mee met onderstaand nieuwsbericht dat ik van het internet opduikelde. Daarna gaan we evalueren.

Keulen, 2 januari 2016
Van een onzer correspondenten,

Tijdens de jaarwisseling in Keulen is het traditie om elkaar op het plein voor het Centraal Station uitgebreid te feliciteren met het nieuwe jaar. Jong en oud, bekenden en onbekenden vieren met zang en dans de jaarwisseling. Wat een feest had moeten worden, is uitgedraaid op massale aanranding van Duitse vrouwen. Ooggetuigen melden dat de daders zich in groepjes voortbewogen en een getint uiterlijk hadden. In de ontstane paniek zijn ruiten gesneuveld en zijn auto’s beschadigd. Een aantal taxichauffeurs verklaarde dat ze in het Arabisch werden bedreigd. De Keulse politie besloot na de veelvuldige meldingen van geweldspleging en vernieling het plein voor het Centraal Station schoon te vegen. Ruim tweehonderd geweldplegers zijn opgepakt, waarbij omstanders verklaarden dat velen tijdens hun arrestatie “Allahu Akbar!” riepen. Sinds de komst van een steeds groter wordende stroom asielzoekers is de sfeer in Duitsland duidelijk veranderd. Uit een recent gehouden enquête van een grote nationale krant blijkt dat twee op de drie Duitsers zich inmiddels ernstige zorgen maakt over de groeiende groep mensen die door de straten van steden en dorpen slentert. Meer dan negentig procent spreekt geen Engels en is onbekend met Westerse normen en waarden. Bovendien zijn de meeste vluchtelingen maandenlang gescheiden van hun vrouwen. In dat licht bezien is de aanranding van honderden vrouwen bij het Kölner Hauptbahnhof misschien een ongeluk dat wel moest gebeuren. De burgemeester van Keulen geeft morgen een persconferentie om tekst en uitleg te geven. Heel Duitsland, en zeer waarschijnlijk ook Europa, zal de ontwikkelingen met grote belangstelling volgen. De grote vraag is immers in hoeverre de veiligheid van de man en vrouw in de straat nog gewaarborgd kan worden, nu het cultuurverschil tussen vluchtelingen en de lokale bevolking tot dergelijke grote incidenten leidt. Het is wachten op een politiek antwoord.”

Wat vindt u van dit artikel? Het schets best wel een realistisch beeld van wat er in Keulen gebeurd is en alle vragen die we als samenleving daarbij hebben. De correspondent in kwestie geeft ons veel informatie in een paar paragrafen tekst. Mijn gevoel zegt: enge boel daar in Keulen!

Nu moet ik bekennen dat dit artikel helemaal niet van het internet geplukt is. Ik heb het zelf geschreven, en heb standaard passages en tekstformats toegepast. Pakt u eens een rode pen en onderstreept u alles wat niet gebaseerd is op toetsbare informatie. Pakt u daarna een blauwe pen en onderstreept u alles wat wél gebaseerd is op herleidbare informatie. Ik zal het u gemakkelijk maken: geen enkele zin is te verifiëren, geen enkel getal is te toetsen en geen enkele relatie tussen het ene thema en het andere thema is te legitimeren zonder een aantal stevige en aannames te maken.

De werkelijke vraag is dan ook: heeft dit nieuwsbericht niet in een of andere vorm wel degelijk uitgebreid in de media gestaan? Hoog tijd voor de kritische geest om wakker te worden.

Meer info?

Reageer

avatar
wpDiscuz