Mohammed sprak regelmatig met delegaties van christelijke geestelijken. Men wilde graag weten wie de man was, die claimde profeet van God te zijn. Deze man riep namelijk ook dingen over Jezus, over Mozes en hij scheen bekend te zijn met de rabbijnse leer.

Tijdens een van de bijeenkomsten sprak Mohammed: “God zond Zijn geest naar Maria en hij deed zich aan haar voor als een goedgevormd mens. Maria schrok en zei: “Ik zoek bij de Erbarmer bescherming tegen jou, als jij niet godvrezend bent!” Hij zei, geruststellend: “Maar ik ben de gezant van jouw Heer en ik kondig jou aan dat God jou een reine jongen schenkt.”

Maria’s hart verzwaarde en deemoedig vroeg zij: “Hoe zou ik een jongen krijgen, terwijl geen mens mij aangeraakt heeft, ik ben geen onkuise vrouw.” Hij zei: “Zo is het. Jouw Heer heeft gezegd: ‘Het is voor Mij gemakkelijk. En het is opdat Ik hem tot een teken voor de mensen maken en uit barmhartigheid van Mij. En het is een beslissing die gevallen is!’ Wees in vrede.” Maria dacht aan haar vader, aan de gemeenschap. Ze besloot zich terug te trekken naar een nabijgelegen oostelijke plaats en maakte een afscherming. Maria wilde ongezien blijven.

Zo verstreek de tijd totdat de dag van vervolmaking aanbrak. De weeën kwamen, hevig en zonder genade, en zij leunde op de stam van de palm. Maria zei: “Ach was ik maar eerder gestorven en was ik maar volstrekt in vergetelheid geraakt!” Toen was er de stem van haar ongeborene. Hij riep haar van onder haar vandaan: “Wees niet bedroefd, jouw Heer heeft onder jou een beekje geplaatst. En schud de stam van de palm naar je toe dan zal zij verse rijpe dadels op je laten vallen. Eet en drink dan en wees goedsmoeds.” Maria huilde en streek met haar handen over haar buik. “En als jij iemand van de mensen ziet, zeg dan: ‘Ik heb aan de Erbarmer de gelofte gedaan mij te onthouden en dus zal ik vandaag met geen mens spreken.’”

Toen sprak Jezus, het kind: “Ik ben Gods dienaar; Hij heeft mij het boek gegeven en mij tot profeet gemaakt. En Hij heeft mij gezegend gemaakt waar ik ook ben.”

Maria, nu moeder, herstelde en maakte zich op voor een terugkeer in de gemeenschap. Zij was niet bevreesd, zij zweeg slechts en droeg het Woord van God met trots in haar armen. Maria kwam met hem bij haar mensen. Zij zeiden: “O Maria! Jij hebt echt iets ongehoords begaan! Jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onkuise vrouw, wat heeft jou toch bewogen dit te doen?” Maar zij wees slechts naar hem. De mensen keken elkaar verbaasd aan. Sommigen irriteerden zich, anderen lachten. Zij zeiden: “Hoe kunnen wij spreken met iemand die nog een kind in de wieg is?” Toen sprak het kind: “Ik ben Gods dienaar; Hij heeft mij het boek gegeven en mij tot profeet gemaakt. En Hij heeft mij gezegend gemaakt waar ik ook ben en Hij heeft mij het gebed en de aalmoezen opgelegd, zolang ik leef, en ook om plichtsgetrouw te zijn jegens mijn moeder en Hij heeft mij niet tot een ellendige geweldenaar gemaakt. En vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd, op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik weer tot leven word opgewekt.” De mensen waren met stomheid geslagen, maar hun harten vulden zich met liefde en genegenheid. Dit sprekende wonder deed hen knielen.”

Mohammed zweeg en nam zijn christelijke toehoorders goed in zich op. Ze keken elkaar instemmend aan. Hun leider stond op en stapte met zijn staf in zijn rechterhand op Mohammed af. Hij zei: “Jij brengt geen nieuwe weg, jij bevestigt hetgeen in onze boeken staat opgetekend.” Mohammed glimlachte, stond op en kwam zijn geestverwant tegemoet. Ze pakten elkaars handen stevig vast: “Dat is Jezus, zoon van Maria, de Messias, het woord van de waarheid waaraan velen twijfelen. God is niet zo dat Hij zich een kind neemt zoals wij. Hij manifesteert Zijn genade hoe Hij wil. Wanneer Hij iets beslist dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!’ en het is. God is mijn Heer en jullie Heer; Hij is onze gezamenlijke weg.”

Ik wens u een gezegend kerstfeest en een veilige jaarwisseling. Dat het een jaar mag worden waarin iedereen, te beginnen bij onszelf, de ander een eigen weg naar God gunt.

Meer info?
Deze column verscheen in het december-nummer van Volzin Magazine.

Reageer

avatar
wpDiscuz