Stichting Humanislam werkt graag samen met partners die zich inzetten voor respect en verdraagzaamheid tussen diverse bevolkingsgroepen en levensovertuigingen. Hier vindt u een overzicht van partners met wie ik actief, of als de gelegenheid zich voordoet, samenwerk.

De Linker Wang
De Linker Wang organiseert bijeenkomsten over religie, politiek en samenleving, is de religiewerkgroep van GroenLinks, en geeft het gelijknamige tijdschrift uit. Religie is een veelzijdig fenomeen. Wat verdient kritiek en wat ondersteuning? En welke inspiratiebronnen kunnen bijdragen aan duurzaamheid, vrede, gerechtigheid en compassie? Als onafhankelijke columnist verbonden aan DLW. Website.

Volzin
Volzin is voor mensen die vanuit een open en nieuwsgierige houding op zoek zijn naar de betekenis van christelijke inspiratie, voor zichzelf en de samenleving. Moderne zinzoekers die tegelijkertijd benieuwd zijn naar de bron van waaruit anderen leven. Mensen die denken, voelen en handelen met elkaar willen verbinden. Volzin, verdieping, verbinding, verwondering. Als onafhankelijke columnist verbonden aan Volzin. Website.

Hengelo’s Weekblad
Samen met mijn partner in de Stichting Koetsveld & Odaci, dominee Herman Koetsveld, schrijf ik voor de stadskrant van Hengelo elke twee weken een column over de actuele maatschappelijke thema’s. Website.

Nieuwemoskee
Nieuwemoskee is een platform voor kritische, verfrissende en genuanceerde geluiden over islam en moslims die gehoord mogen worden. Als onafhankelijke columnist verbonden aan Nieuwemoskee. Website.

Nieuwwij
Hoe ziet een samenleving eruit waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun verschil in afkomst en levensovertuiging? Welke ingrediënten horen in een nieuw W!J dat mensen met elkaar verbindt en onderlinge verschillen vruchtbaar maakt? Met diverse nieuwsitems en opiniebijdragen verbonden aan Nieuwwij. Website.

Koetsveld & Odaci
Samen met predikant Herman Koetsveld geef ik vorm aan de dialoog tussen christendom en islam. Wij benaderen de actuele maatschappelijke vraagstukken vanuit de gedachte dat er één Geest, één God is die de schepping met elkaar verbindt. Gelijktijdig erkennen wij dat er meerdere wegen naar God leiden, dus iedereen moet zijn identiteit behouden. Dit levert spannende gesprekken op, en dito publicaties en mediaoptredens. Website.

PAX
PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Ik ben lid van het redactieteam voor de liturgiekrant die jaarlijks in de Vredesweek wordt gebruikt in de gebedsdiensten. Website.

Platform LER, Hengelo
Het Platform Levensbeschouwing en Religie Hengelo werkt aan een samenleving waarin respect voor de ander centraal staat, ongeacht wie de ander is. Een verbindend element in alle religies is de regel: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Met mijn stichting Humanislam ben ik lid van dit platform, in samenwerking met:

– Apostolisch Genootschap
– Bahá’ís in Twente
– Culturele Vereniging voor de Islam
– Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel
– Liberaal Joodse Gemeente Twente
– Protestantse gemeente Hengelo
– Raad van Kerken Hengelo
– Remonstranten Gemeente Twente
– Rooms Katholieke parochie De Goede Herder
– Soefi Centrum Twente
– Syrisch Orthodoxe Johanneskerk
– Syrisch Orthodoxe Mariakerk
– Turkse Mediterrane Alevitische Vereniging TAAB
– Vrije Gemeente van Religieus Humanisten Twente
– Vrijmetselaarsloge “de Troffel” Hengelo.

Media
Op basis van de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen werk ik mee aan verzoeken van de media, zoals interviews, opinieartikelen en radio- en televisiebijdragen. Onder het kopje Media zijn deze bijdragen te vinden.

Reageer

avatar
wpDiscuz